CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Hide details for 7/20177/2017
26/2017/QĐ-UBND28/07/2017Attachment IconQuyết định về việc Điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2642/QĐ-UBND26/07/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
25/2017/QĐ-UBND26/07/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2597/QĐ-UBND21/07/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự pḥng
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
26/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng B́nh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
25/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa,tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 1)
24/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Băi bỏ điểm 5, phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23//2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lư đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
22/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
21/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng B́nh đến năm 2025, tầm nh́n đến năm 2040
20/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Quy định định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lư thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
19/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đăi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
18/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương tŕnh Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình
17/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án:Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng B́nh và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
16/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Tăng cường quản lư đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) thực hiện tại tỉnh Quảng B́nh
24/2017/QĐ-UBND14/07/2017Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)