CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Hide details for 6/20176/2017
18/2017/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lư nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
17/2017/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconQuyết định ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2280/QĐ-UBND28/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực
Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
10/CT-UBND28/06/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi
trên địa bàn tỉnh
2218/QĐ-UBND23/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xă
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2155/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng B́nh
2154/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2153/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2140/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố băi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
2130/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc đính chính kỹ thuật tŕnh bày văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
2129/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
2096/QĐ-UBND14/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố băi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng B́nh
2064/QĐ-UBND12/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố băi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực
Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
16/2017/QĐ-UBND09/06/2017Attachment IconQuyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
15/2017/QĐ-UBND08/06/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư nhà nước về hoạt động khí tượng
thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)