CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Hide details for 5/20175/2017
1746/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1745/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực
Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1744/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1743/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
1743/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
1742/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và Đầu tư theo h́nh thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
1738/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1737/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
14/2017/QĐ-UBND19/05/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định mức bồi thường các loại cây trồng, vật nuôi là
thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1587/QĐ-UBND11/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, UBND tỉnh,
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng B́nh
1586/QĐ-UBND11/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1585/QĐ-UBND11/05/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
13/2017/QĐ-UBND11/05/2017Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng B́nh
8/CT-UBND10/05/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)