CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Hide details for 4/20174/2017
1459/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đ́nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
1450/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
11/2017/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
10/2017/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công tŕnh thủy lợi trên địa bàn
tỉnh Quảng B́nh
1399/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư vận tải
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
1398/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư phương tiện
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
1397/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép điều khiển phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
1396/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị băi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
1395/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư xây dựng và chất lượng công tŕnh giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
1394/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
9/2017/QĐ-UBND26/04/2017Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
8/2017/QĐ-UBND24/04/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định tŕnh tự thực hiện dự án đầu tư theo h́nh thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
7/2016/QĐ-UBN724/04/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lư hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)