CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
Hide details for 12/201612/2016
47/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4238/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh Quảng B́nh nhiệm kỳ 2016 - 2021
4192/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố băi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế áp dụng tại cấp huyện, cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4138/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
4135/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
4134/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
4133/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng B́nh
4132/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
46/2016/QĐ-UBND26/12/2016Attachment IconQuyết định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách
địa phương tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
45/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
44/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconQuyết định quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
43/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
42/2016/QĐ-UBND19/12/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lư hoạt động thoát nước và xử lư nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
41/2016/QĐ-UBND15/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công tŕnh xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
9/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconBan hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách
tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
15/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2017
14/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lăo,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 1)
13/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng B́nh
12/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)
11/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)