CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
Show details for 12/201612/2016
Show details for 11/201611/2016
Hide details for 10/201610/2016
35/2016/QĐ-UBND27/10/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận ḥa giải thành đă có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
33/2016/QĐ-UBND26/10/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về công tác quản lư và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng B́nh
32/2016/QĐ-UBND25/10/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
8/2016/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động
của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng B́nh
7/2016/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và băi bỏ Quỹ quốc pḥng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
18/NQ-HĐND24/10/2016Attachment Iconnghị quyết về Chương tŕnh giám sát
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
17/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng công viên
vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới
16/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xă Nhân Trạch, huyện Bố Trạch
15/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lăo mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chí đô thị loại IV
14/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNhjij quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chí đô thị loại IV
31/2016/QĐ-UBND20/10/2016Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3208/QĐ-UBND14/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
30/2016/QĐ-UBND06/10/2016Attachment IconQuyết định quy định mức thu thủy lợi phí đối với diện tích vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh) trên địa bàn tỉnh
29/2016/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconQuyết định xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền tỉnh Quảng B́nh
3062/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
3061/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo h́nh thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
3060/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo h́nh thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng B́nh
3059/QĐ-UBND04/10/2016Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)