CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
Show details for 12/201612/2016
Show details for 11/201611/2016
Show details for 10/201610/2016
Hide details for 9/20169/2016
3017/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư Khu kinh tế tỉnh Quảng B́nh
3011/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Ḥa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3010/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Ḥa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xă
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
28/2016/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
27/2016/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2859/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
2858/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực
Khí tượng thuỷ văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường
2857/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2803/QĐ-UBND15/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức,
Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2794/QĐ-UBND15/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2793/QĐ-UBND15/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Show details for 8/20168/2016
Show details for 7/20167/2016
Show details for 6/20166/2016
Show details for 5/20165/2016
Show details for 4/20164/2016
Show details for 3/20163/2016


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)