CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
Show details for 12/201612/2016
Show details for 11/201611/2016
Show details for 10/201610/2016
Show details for 9/20169/2016
Hide details for 8/20168/2016
19/CT-UBND31/08/2016Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn
và giảm thiểu tai nạn bom, ḿn vật liệu nổ c̣n sót lại sau chiến tranh
26/2016/QĐ-UBND30/08/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng B́nh
2643/QĐ-UBND30/08/2016Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh
2646/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội
tỉnh Quảng B́nh
2645/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2644/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
2643/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
25/2016/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lư nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng kư thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
24/2016/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
23/2016/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
22/2016/QĐ-UBND19/08/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lư thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Quảng B́nh
21/2016/QĐ-UBND17/08/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao ṃn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô h́nh và danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lư của tỉnh QB
2475/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phát thanh, truyền h́nh và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
2473/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại và Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư Khu kinh tế tỉnh Quảng B́nh
18/CT-UBND12/08/2016Attachment IconChỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng B́nh lần thứ XVI
20/2016/QĐ-UBND09/08/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lư nhà nước trong công tác đấu tranh pḥng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)