CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20242024
Hide details for 5/20245/2024
10/2024/QĐ-UBND23/05/2024Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
9/2024/QĐ-UBND22/05/2024Attachment IconQuyết định Băi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Quảng B́nh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
1348/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng B́nh
1347/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng B́nh
1346/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng B́nh
1345/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới Quảng B́nh
1344/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1299/QĐ-UBND17/05/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
1287/QĐ-UBND17/05/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lư Khu kinh tế tỉnh Quảng B́nh
1286/QĐ-UBND17/05/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị băi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1285/QĐ-UBND17/05/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
1284/QĐ-UBND17/05/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
8/2024/QĐ-UBND10/05/2024Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lư, chăm sóc công tŕnh ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1229/QĐ-UBND10/05/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lư Cụm Công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1223/QĐ-UBND10/05/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1219/QĐ-UBND10/05/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1182/QĐ-UBND08/05/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
1181/QĐ-UBND08/05/2024Attachment IconQuyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ bị băi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
1178/QĐ-UBND08/05/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
1176/QĐ-UBND08/05/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1175/QĐ-UBND08/05/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
1109/QĐ-UBND02/05/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nh
Hide details for 4/20244/2024
1055/QĐ-UBND25/04/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị băi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
1044/QĐ-UBND25/04/2024Attachment IconQuyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
1030/QĐ-UBND23/04/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
998/QĐ-UBND22/04/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
990/QĐ-UBND19/04/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đ́nh, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xă và Văn pḥng Đăng kư đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)