CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Show details for 11/200511/2005
Hide details for 10/200510/2005
56/2005/QĐ-UBND21/10/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy.
55/2005/QĐ-UBND17/10/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Quảng B́nh.
54/2005/QĐ-UBND14/10/2005Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích - danh thắng tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2006 - 2010.
53/2005/QĐ-UBND11/10/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án "Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xă giai đoạn 2006 - 2010".
52/2005/QĐ-UBND10/10/2005Attachment IconQuyết định về việc "Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xă hội hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2010 và tầm nh́n đến năm 2020".
51/2005/QĐ-UBND10/10/2005Attachment IconQuyết định về việc "Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xă hội hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Quảng B́nh đến năm 2010 và tầm nh́n đến năm 2020".
50/2005/QĐ-UBND10/10/2005Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh hành động thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 14/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đ́nh và xây dựng gia đ́nh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Show details for 3/20053/2005
Show details for 2/20052/2005
Show details for 1/20051/2005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)