CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Show details for 3/20033/2003
Hide details for 2/20032/2003
5/2003/QĐ-UB26/02/2003Về việc ban hành quy định đối tượng, h́nh thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước giao hàng năm
337/QĐ-UB25/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích hoàn thành nghĩa vụ ngân sách năm 2002.
334/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích thực hiện dự án năng lượng nông thôn khu vực miền trung tại Quảng B́nh.
333/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích 10 năm 1993 - 2002 Ban Dân tộc - Miền núi - Tôn giáo.
332/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Quảng B́nh.
331/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 ngành xây dựng Quảng B́nh.
330/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
281/QĐ-UB18/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Cục thuế tỉnh Quảng B́nh.
241/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Lệ Thuỷ.
240/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Minh Hoá.
239/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Tuyên Hoá.
238/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng B́nh.
237/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Thương mại tổng hợp.
236/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Liên minh hợp tác xă Quảng B́nh.
4/2003/QĐ-UB12/02/2003Attachment IconVề việc chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty cơ điện và việc xây dựng nông nghiệp Quảng B́nh và Công ty cổ phần


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)