CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Hide details for 11/200311/2003
66/2003/QĐ-UB28/11/2003Attachment IconQuyết định "Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty xây dựng công tŕnh B́nh Lợi thành Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn B́nh Lợi".
65/2003/QĐ-UB28/11/2003Attachment IconQuyết định tổ chức lại bộ máy Ban quản lư Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
64/2003/QĐ-UB19/11/2003Attachment IconQuyết định ban hành "Bản quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ"
63/2003/QĐ-UB18/11/2003Attachment IconQuyết định về quy định định mức chi phí giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
62/2003/QĐ-UB14/11/2003Attachment IconQuyết định "Chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng B́nh thành Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Quảng B́nh"
42/2003/CT-UB14/11/2003Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2003.
41/2003/CT-UB14/11/2003Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường phối hợp phát triển KT - VHXH với xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh.
61/2003/QĐ-UB10/11/2003Attachment IconQuyết định thành lập Ban quản lư rừng pḥng hộ ven biển Nam Quảng B́nh.
60/2003/QĐ-UB10/11/2003Attachment IconQuyết định ban hành quy định về cơ chế thực hiện chương tŕnh kiên cố hóa kênh mương.
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Show details for 3/20033/2003
Show details for 2/20032/2003
Show details for 1/20031/2003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)