CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Hide details for 9/20039/2003
51/2003/QĐ-UB30/09/2003Attachment IconQuyết định phân cấp và uỷ quyền phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công -Tổng dự toán, đấu thầu, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công tŕnh xây dựng.
50/2003/QĐ-UB23/09/2003Attachment IconQuyết định ban hành quy định khai thác gỗ rừng tự nhiên làm nhà ở cho đồng bào dân tộc ít người.
49/2003/QĐ-UB16/09/2003Attachment IconQuyết định ban hành "Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục Quảng B́nh từ năm 2003 đến 2005 và 2010"
48/2003/QĐ-UB15/09/2003Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh
47/2003/QĐ-UB15/09/2003Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
46/2003/QĐ-UB12/09/2003Attachment IconVề việc ban hành Điều lệ quản lư xây dựng theo quy hoạch khu Công nghiệp cảng biển Ḥn La
45/2003/QĐ-UB12/09/2003Về việc thành lập và cử thành viên tham gia ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa
44/2003/QĐ-UB12/09/2003Attachment IconVề việc căn cứ thành viên tham gia Ban An toàn giao thông tỉnh
43/2003/QĐ-UB12/09/2003Attachment IconVề việc cho phép tách Hội Dược học Quảng B́nh khỏi Hội Y Dược học tỉnh
36/2003/CT-UB12/09/2003Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
42/2003/QĐ-UB11/09/2003Attachment IconVề việc ban hành Quy chế quản lư công nghệ tỉnh Quảng B́nh
41/2003/QĐ-UB11/09/2003Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo các chương tŕnh phối hợp xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới
40/2003/QĐ-UB11/09/2003Attachment IconVề việc phê duyệt đề án kiên cố hoá trường, lớp học tỉnh Quảng B́nh
39/2003/QĐ-UB09/09/2003Attachment IconVề việc ban hành “Quy định một số cơ chế, Chính sách tài chính chủ yếu phục vụ chương tŕnh phát triển văn hoá xă hội giai đoạn 2003-2005”
38/2003/QĐ-UB03/09/2003Attachment IconVề việc Ban hành Quy định về tổ chừc và hoạt động của Thôn, bản
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Show details for 3/20033/2003


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)