CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Show details for 7/20007/2000
Show details for 6/20006/2000
Show details for 5/20005/2000
Show details for 4/20004/2000
Hide details for 3/20003/2000
471/QĐ-UB31/03/2000Attachment IconQuyết định giao kế hoạch trợ cước, trợ giá và cấp không thu tiền một số mặt hàng chính sách lên miền núi năm 2000.
12/2000/CT-UB29/03/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác giáo dục truyền thông về NS & VSMT và thực hiện Tuần lễ Quốc gia NS & VSMT.
11/2000/CT-UB29/03/2000Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định 40/1999/NĐ - CP của Chính phủ về Công an xă.
7/2000/QĐ-UB20/03/2000Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước.
9/2000/CT-UB16/03/2000Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
10/2000/CT-UB16/03/2000Attachment IconChỉ thị về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương tŕnh hành động V́ trẻ em của tỉnh 1992 -2000 Xây dựng chương tŕnh hành động V́ trẻ em giai đoạn 2001 - 2010.
6/2000/QĐ-UB14/03/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban tiếp công dân trực thuộc Văn pḥng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh.
8/2000/CT-UB13/03/2000Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh cổ phần hoá sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước.
352/QĐ-UB13/03/2000Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 chương tŕnh xoá đói giảm nghèo và chương tŕnh xây dựng trung tâm cụm xă miền núi, vùng cao tỉnh Quảng B́nh.
351/QĐ-UB13/03/2000Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn Chương tŕnh 773-TTg và sự nghiệp chuyển dân năm 2000.
350/QĐ-UB13/03/2000Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn Dự án 661 và Thuế tài nguyên rừng năm 2000.
7/2000/CT-UB09/03/2000Attachment IconChỉ thị về việc pḥng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2000.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)