CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Hide details for 7/20007/2000
29/2000/CT-UB28/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
1468/QĐ-UB28/07/2000Attachment IconQuyết định giao kế hoạch thu, nộp quỹ pḥng chống lụt, băo năm 2000.
1417/QĐ-UB26/07/2000Attachment IconQuyết định quy định giá thu một số dịch vụ tại quầy dịch vụ Sở Địa chính.
15/NQ/HĐND21/07/2000Attachment IconNghị quyết của HĐND về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 1999-2004.
28/2000/CT-UB18/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2000.
1346/QĐ-UB18/07/2000Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Bắc Sơn - huyện Tuyên Hóa.
1301/QĐ-UB14/07/2000Attachment IconQuyết định quy định giá đền bù các loại tài sản trên đất để đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
27/2000/CT-UB13/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc sơ kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ.
1292/QĐ-UB13/07/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh mức giá bán một số gỗ tịch thu và quy định cơ chế tổ chức thực hiện.
26/2000/CT-UB12/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện điều lệ về quản lư thuốc bảo vệ thực vật.
1270/QĐ-UB12/07/2000Attachment IconQuyết định bổ sung định suất Y tế xă, phường cho thị xă Đồng Hới.
1238/QĐ-UB07/07/2000Attachment IconQuyết dịnh đăng kư di tích lịch sử cách mạng: Băi Đức thuộc xă Hưng Hóa, huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng B́nh.
1233/QĐ-UB07/07/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh khoản I mục I của biểu phụ lục kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/2/2000 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế kế hoạch năm 2000. nguồn vốn các chương tŕnh mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng B́nh
1226/QĐ-UB06/07/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn Chương tŕnh 773 - TTg (Hạng mục các dự án thuộc chương tŕnh 773 - Thủy sản).
1206/QĐ-UB06/07/2000Attachment IconQuyết định ủy quyền vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển phục vụ các công tŕnh kiên cố hóa kênh mương và cơ chế cấp phát vốn vay.
Show details for 6/20006/2000


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)