CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Hide details for 19991999
Show details for 12/199912/1999
Show details for 11/199911/1999
Show details for 10/199910/1999
Show details for 9/19999/1999
Show details for 8/19998/1999
Show details for 7/19997/1999
Show details for 6/19996/1999
Show details for 5/19995/1999
Show details for 4/19994/1999
Hide details for 3/19993/1999
12/1999/CT-UBND31/03/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác pḥng chống sốt rét.
11/1999/CT-UBND30/03/99Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lư xây dựng cơ bản trên địa bàn.
324/QĐ-UB24/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Trạm khuyến nông huyện, thị xă, Bộ phận khuyến nông xă, phường, thị trấn.
292/QĐ-UB16/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Quảng B́nh năm 1999.
289/QĐ-UB15/03/99Attachment IconQuyết định về việc quy định nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và cử cán bộ phụ trách Ban quản lư dự án đầu tư xây dựng thị xă Đồng Hới.
9/1999/CT-UBND10/03/99Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lư khu vực bải đổ xe thuộc khu đón khách Phong Nha.
252/QĐ-UB08/03/99Attachment IconQuyết định về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học Quảng B́nh.
9/1999/QĐ-UBND06/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư Dự án”Phát triển hệ thống cung cấp hạt giống tỉnh Quảng B́nh”.
8/1999/CT-UBND05/03/99Attachment IconChỉ thị về việc đề pḥng, xử lư và khắc phục ảnh hưởng “Sự cố năm 2000” Trong các lĩnh vực có sử dụng Công nghệ thông tin.
7/1999/CT-UBND03/03/99Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển Kinh tế - xă hội đến năm 2010.
Show details for 2/19992/1999


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)