CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20072007
Hide details for 12/200712/2007
34/2007/QĐ-UBND31/12/2007Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
33/2007/QĐ-UBND31/12/2007Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chương tŕnh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2008 - 2010
32/2007/QĐ-UBND26/12/2007Attachment IconQuyết định về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3179/QĐ-UBND26/12/2007Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương tŕnh hành động của Chính phủ khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012.
21/CT-UBND26/12/2007Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư, b́nh ổn giá cả thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tư 2008
31/2007/QĐ-UBND21/12/2007Attachment IconQuyết định về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2008.
30/2007/QĐ-UB20/12/2007Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lư Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
29/2007/QĐ-UBND17/12/2007Attachment IconQuyết định quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y, khuyến nông; cán bộ Bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách; Giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xă, phường, thị trấn.
28/2007/QĐ-UBND17/12/2007Attachment IconQuyết định băi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
27/2007/QĐ-UBND17/12/2007Attachment IconQuyết định về việc Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008 cho các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố.
26/2007/QĐ-UBND17/12/2007Attachment IconQuyết định về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh.
25/2007/QĐ-UBND10/12/2007Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Chương tŕnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2007 - 2010
86/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2008.
85/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.
84/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng B́nh năm 2008.
83/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008.
82/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng B́nh.
81/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc thông qua đề nghị xếp loại đô thị Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B́nh là đô thị loại IV
80/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc băi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
79/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng B́nh
78/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010.
77/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm ḍ, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng B́nh đến năm 2015.
76/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008.
75/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2008.
74/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xă, phường, thị trấn.
73/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2006.
24/2007/QĐ-UBND04/12/2007Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng B́nh
Show details for 11/200711/2007


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)