CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Hide details for 3/20053/2005
20/2005/QĐ-UB31/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo chương tŕnh hành động pḥng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
10/2005/CT-UB30/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức “Đại hội TDTT lần thứ V (2005-2006) từ cơ sở đến toàn tỉnh”.
19/2005/QĐ-UB28/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện.
18/2005/QĐ-UB25/03/2005Attachment IconQuyết định thành lập Trạm Y tế Phường Đức Ninh Đông.
17/2005/QĐ-UB25/03/2005Attachment IconQuyết định thành lập Trạm Y tế Phường Bắc Nghĩa.
9/2005/CT-UB24/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ nhân đạo”.
16/2005/QĐ-UB23/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
8/2005/CT-UB22/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
15/2005/QĐ-UB22/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
7/2005/CT-UB18/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc quản lư xe công nông tham gia giao thông đường bộ.
14/2005/QĐ-UB16/03/2005Attachment IconQuyết định kiện toàn Trung tâm Bảo trợ xă hội tỉnh Quảng B́nh thành Trung tâm nuôi dưỡng người có công và đối tượng xă hội tỉnh Quảng B́nh.
13/2005/QĐ-UB15/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng B́nh.
6/2005/CT-UB08/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2005).
12/2005/QĐ-UB07/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành chương tŕnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020.
11/2005/QĐ-UB07/03/2005Attachment IconQuyết định cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng B́nh.
9/2005/QĐ-UB04/03/2005Attachment IconQuyết định thành lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng hạ tầng kỷ thuật Khu Công nghiệp Cảng biển Ḥn La.
10/2005/QĐ-UB04/03/2005Attachment IconQuyết định thành lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
Show details for 2/20052/2005
Show details for 1/20051/2005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)