CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 9/20059/2005
49/2005/QĐ-UBND19/09/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh.
48/2005/QĐ-UBND19/09/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh.
29/CT-UBND19/09/2005Attachment IconChỉ thị về công tác tiêm vắc xin pḥng dịch cúm gia cầm.
47/2005/QĐ-UBND08/09/2005Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, băi nhiệm Trưởng thôn, bản, tiểu khu.
46/2005/QĐ-UBND07/09/2005Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 65-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong t́nh h́nh mới".
45/2005/QĐ-UBND01/09/2005Attachment IconQuyết định về việc thành lập Pḥng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn pḥng UBND tỉnh.
28/2005/CT-UBND01/09/2005Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2005 - 2006.
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Show details for 3/20053/2005
Show details for 2/20052/2005
Show details for 1/20051/2005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)