CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Hide details for 7/20057/2005
39/2005/QĐ-UBND30/07/2005Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu đă được quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh.
38/2005/QĐ-UBND28/07/2005Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lư dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
37/2005/QĐ-UBND28/07/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chương tŕnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng B́nh đến năm 2010.
27/2005/CT-UBND27/07/2005Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong Thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006-2015).
36/2005/QĐ-UBND25/07/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực.
22/2005/CT-UBND20/07/2005Attachment IconChỉ thị về việc "Đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đ́nh liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2005"
35/2005/QĐ-UBND07/07/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các xă, phường, thị trấn.
34/2005/QĐ-UBND07/07/2005Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xă hội và đảm bảo quốc pḥng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010.
33/2005/QĐ-UBND01/07/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng B́nh.
32/2005/QĐ-UBND01/07/2005Attachment IconQuyết định về việc cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp trẻ Quảng B́nh.
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Show details for 3/20053/2005
Show details for 2/20052/2005
Show details for 1/20051/2005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)