CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Hide details for 5/20055/2005
27/2005/QĐ-UB27/05/2005Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
19/2005/CT-UBND26/05/2005Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
18/2005/CT-UBND19/05/2005Attachment IconChỉ thị về công tác pḥng, chống lụt băo và t́m kiếm, cứu nạn năm 2005.
26/2005/QĐ-UB17/05/2005Attachment IconQuyết định phân cấp đăng kư tàu cá.
17/2005/CT-UB12/05/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức triển khai mua công trái Xây dựng Tổ quốc - Công trái giáo dục năm 2005.
25/2005/QĐ-UB11/05/2005Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Uỷ ban Dân số và Trẻ em tỉnh.
24/2005/QĐ-UB05/05/2005Attachment IconQuyết định thành lập Trường Trung học phổ thông bán công Bắc Quảng Trạch.
16/2005/CT-UB05/05/2005Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010.
Show details for 4/20054/2005
Show details for 3/20053/2005
Show details for 2/20052/2005
Show details for 1/20051/2005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)