CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 9/20059/2005
49/2005/QĐ-UBND19/09/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh.
48/2005/QĐ-UBND19/09/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh.
29/CT-UBND19/09/2005Attachment IconChỉ thị về công tác tiêm vắc xin pḥng dịch cúm gia cầm.
47/2005/QĐ-UBND08/09/2005Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, băi nhiệm Trưởng thôn, bản, tiểu khu.
46/2005/QĐ-UBND07/09/2005Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 65-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong t́nh h́nh mới".
45/2005/QĐ-UBND01/09/2005Attachment IconQuyết định về việc thành lập Pḥng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn pḥng UBND tỉnh.
28/2005/CT-UBND01/09/2005Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2005 - 2006.
Hide details for 8/20058/2005
43/2005/QĐ-UBND24/08/2005Attachment IconQuyết về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.
42/2005/QĐ-UBND18/08/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chương tŕnh phát triển sản xuất cây vụ Đông tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2005-2010.
41/2005/QĐ-UBND15/08/2005Attachment IconQuyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
40/2005/QĐ-UBND08/08/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định các mức thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
Hide details for 7/20057/2005
39/2005/QĐ-UBND30/07/2005Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu đă được quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh.
38/2005/QĐ-UBND28/07/2005Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lư dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
37/2005/QĐ-UBND28/07/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chương tŕnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng B́nh đến năm 2010.
27/2005/CT-UBND27/07/2005Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong Thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006-2015).
36/2005/QĐ-UBND25/07/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực.
22/2005/CT-UBND20/07/2005Attachment IconChỉ thị về việc "Đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đ́nh liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2005"
35/2005/QĐ-UBND07/07/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các xă, phường, thị trấn.
34/2005/QĐ-UBND07/07/2005Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xă hội và đảm bảo quốc pḥng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010.
33/2005/QĐ-UBND01/07/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng B́nh.
32/2005/QĐ-UBND01/07/2005Attachment IconQuyết định về việc cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp trẻ Quảng B́nh.
Hide details for 6/20056/2005
31/2005/QĐ-UB30/06/2005Attachment IconQuyết định xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá.
21/2005/CT-UBND23/06/2005Attachment IconChỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội và dự toán ngân sách năm 2006.
30/2005/QĐ-UB13/06/2005Attachment IconQuyết định quy định phân cấp về Quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.
29/2005/QĐ-UB13/06/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tŕnh), thẩm định và phê duyệt quyết toán công tŕnh xây dựng bằng nguồn vốn Ngân sách.
20/2005/CT-UBND13/06/2005Attachment IconChỉ thị về các biện pháp xử lư nợ đọng và chống thất thu NSNN.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)