CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 6/20026/2002
Show details for 5/20025/2002
Show details for 4/20024/2002
Hide details for 3/20023/2002
26/2002/QĐ-UB25/03/2002Attachment IconQuyết định thành lập Công ty lâm công nghiệp Bắc Quảng B́nh.
25/2002/QĐ-UB25/03/2002Attachment IconQuyết định về việc giao chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2002.
10/2002/CT-UB25/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp pḥng trừ bệnh đạo ôn trên lúa Đông xuân 2001-2002.
24/2002/QĐ-UB20/03/2002Attachment Icon Quyết định thành lập Ban quản lư Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng B́nh.
23/2002/QĐ-UB15/03/2002Attachment IconQuyết định thành lập và ban hành bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Dân số - Gia đ́nh và Trẻ em tỉnh Quảng B́nh.
22/2002/QĐ-UB15/03/2002Attachment IconQuyết định thành lập và ban hành bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng B́nh.
21/2002/QĐ-UB13/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy biên chế của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh.
20/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Lệ Thuỷ.
19/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Bố Trạch.
18/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế thị xă Đồng Hới.
17/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Quảng Ninh.
16/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế huyện Quảng Trạch.
15/2002/QĐ-UB11/03/2002Attachment IconQuyết định phê chuẩn bản quy chế hoạt động của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xă tỉnh Quảng B́nh.
9/2002/CT-UB08/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc pḥng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2002.
14/2002/QĐ-UB08/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Giao thông - Vận tải.
13/2002/QĐ-UB08/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Công nghiệp.
8/2002/CT-UB07/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thực hiện chỉ thị 07/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7/2002/CT-UB06/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Pḥng chống cháy nổ lần thứ 4 từ ngày 24/3/2002 – 30/3/2002.
12/2002/QĐ-UB06/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của sở Xây dựng.
11/2002/QĐ-UB06/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Văn hóa - Thông tin.
6/2002/CT-UB01/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác pḥng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Show details for 2/20022/2002
Show details for 1/20021/2002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)