CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 6/20026/2002
50/2002/QĐ-UB27/06/2002Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các Doanh nghiệp.
25/2002/CT-UB27/06/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện quyết định 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lư, sử dụng đất đai.
49/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconQuyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Tư pháp.
48/2002/QĐ-UB14/06/2002Attachment IconQuyết định Quy định mức tiền thưởng kèm theo các h́nh thức khen thưởng của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
47/2002/QĐ-UB14/06/2002Attachment IconQuyết định thành lập Chi cục phát triển lâm nghiệp.
46/2002/QĐ-UB14/06/2002Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Thuỷ sản tỉnh Quảng B́nh.
24/2002/CT-UB13/06/2002Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ - CP của Chính phủ.
45/2002/QĐ-UB11/06/2002Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương tŕnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2001 - 2005.
Hide details for 5/20025/2002
23/2002/CT-UB17/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày môi trường thế giới (5-6-2002).
22/2002/CT-UB16/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo bầu cử ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xă Đồng Hới.
44/2002/QĐ-UB13/05/2002Attachment IconQuyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Khu dịch vụ hậu cần và neo đậu trú băo cho các tàu thuyền nghề cá Ḥn La - tỉnh Quảng B́nh" .
43/2002/QĐ-UB12/05/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo chương tŕnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2001- 2005.
42/2002/QĐ-UB12/05/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội.
21/2002/CT-UB09/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-Cp ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.
20/2002/CT-UB09/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2002.
41/2002/QĐ-UB07/05/2002Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch.
19/2002/CT-UB03/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lư, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học.
18/2002/CT-UB02/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002.
Hide details for 4/20024/2002
40/2002/QĐ-UB26/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm khuyến công.
39/2002/QĐ-UB26/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập Trường dạy nghề Quảng B́nh.
38/2002/QĐ-UB25/04/2002Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
37/2002/QĐ-UB24/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 tỉnh Quảng B́nh.
36/2002/QĐ-UB24/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ1999 - 2004.
17/2002/CT-UB24/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư, kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002.
16/2002/CT-UB23/04/2002Attachment IconVề việc tổ chức thực hiện đổi mới chương tŕnh giáo dục phổ thông.
15/2002/CT-UB23/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức diễn tập thị xă Đồng Hới.
34/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Thanh tra tỉnh.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)