CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19981998
Show details for 12/199812/1998
Show details for 11/199811/1998
Show details for 10/199810/1998
Show details for 9/19989/1998
Show details for 8/19988/1998
Show details for 7/19987/1998
Show details for 6/19986/1998
Hide details for 5/19985/1998
30/1998/QĐ-UB23/05/98Attachment IconQuyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
20/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
19/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.
23/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm
khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xă.
22/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông trung học Lê Trực.
21/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Hoá Tiến, huyện Minh Hoá.
20/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Phúc Trạch, huyện Bố trạch.
19/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương tŕnh nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng B́nh.
18/1998/CT-UB11/05/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
14/1998/QĐ-UB04/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lư cho người nghèo và đối tượng chính sách.
441/QĐ-UB02/05/98Attachment IconQuyết định Quy định đơn giá điểm một số vật liệu đến chân công tŕnh xây lắp của các Trường Tiểu học miền núi.
Show details for 4/19984/1998
Show details for 3/19983/1998
Show details for 2/19982/1998
Show details for 1/19981/1998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)