CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19981998
Hide details for 12/199812/1998
2099/QĐ-UB16/12/98Attachment IconQuyết định về việc quy định giá bán lẻ dầu hoả phục vụ đồng báo miền núi.
43/1998/CT-UB12/12/98Attachment IconChỉ thị về việc quản lư thống nhất các hoạt động đào tạo nghề và dịch vụ việc làm.
42/1998/CT-UB11/12/98Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
41/1998/CT-UB10/12/98Attachment IconChỉ thị về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào bới gốc, rễ cây Re hương.
1971/QĐ-UB02/12/98Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá nhận quyền sử dụng đất.
Hide details for 11/199811/1998
1950/QĐ-UB30/11/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy định phân chia các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
1905/QĐ-UB23/11/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy định quản lư tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
1896/QĐ-UB21/11/98Attachment IconQuyết định quy định tạm thời tỷ lệ sử dụng quỹ học phí của ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng B́nh (thay thế Quyết định của UBND tỉnh số 1754/QĐ-UB ngày 31/10/1998).
71/1998/QĐ-UB18/11/98Attachment IconQuyết định về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp: Công ty Xây dựng và Vật liệu xây dựng Quảng B́nh.
38/1998/CT-UB07/11/98Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng cây phân tán,trồng cây ăn quả và cây tạo cảnh quan.
1774/QĐ-UB03/11/98Attachment IconQuyết định quy định tạm thời phân cấp xử lư tài sản, không cần dùng và không c̣n sử dụng được ở các cơ quan hành chính sự nghiệp trong tỉnh quản lư.
Hide details for 10/199810/1998
1723/QĐ-UB27/10/98Attachment IconQuyết định về việc định giá bán thuốc ṿng 1 nguồn vốn BAMAKO.
66/1998/QĐ-UB17/10/98Attachment IconQuyết định về việc cho phép hợp thức hoá một số trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
64/1998/QĐ-UB17/10/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy định Xây dựng, phê duyệt kế hoạch đất ở và giao đất ở cho hộ gia đ́nh, cá nhân trong khu dân cư nông thôn (bao gồm các xă thuộc thị xă Đồng Hới).
37/1998/CT-UB17/10/98Attachment IconChỉ thị về việc quản lư, xử lư bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh.
63/1998/QĐ-UB14/10/98Attachment IconQuyết định ban hành quy định về thủ tục mua bán nhà ở.
36/1998/CT-UB14/10/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư chất lượng hàng hoá.
1628/QĐ-UB14/10/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Công ty kinh doanh Tổng hợp Quảng B́nh.
62/1998/QĐ-UB08/10/98Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ xă, phường, thị trấn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ.
1555/QĐ-UB06/10/98Attachment IconQuyết định ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng của tỉnh Quảng B́nh.
60/1998/QĐ-UB05/10/98Attachment IconQuyết định ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng B́nh.
33/1998/CT-UB03/10/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định số 71/CP của Chính phủ về giáo dục Quốc pḥng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.
Hide details for 9/19989/1998
1490/QĐ-UB24/09/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh và quy định giá bán thuốc chữa bệnh bán phục vụ đồng bào miền núi.
57/1998/QĐ-UB21/09/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản”.
1470/QĐ-UB21/09/98Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng các công tŕnh của huyện, thị xă khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)