CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Chỉ thị QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kư hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Hide details for 20122012
26/2012/CT-UBND02/11/2012Attachment IconChỉ thị Về việc quản lư hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
8/2012/CT-UBND16/05/2012Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lư nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4/2012/CT-UBND03/04/2012Attachment IconChỉ thị Về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái ḥa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tùUBND tỉnh
Hide details for 20112011
12/2011/CT-UBND23/09/2011Attachment IconChỉ thị Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015
UBND tỉnh
10/2011/CT-UBND03/08/2011Attachment Icon Chỉ thị Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ ǵn an ninh trật tự và an toàn xă hội trên vùng biển tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
8/2011/CT - UBND03/06/2011Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lư Nhà nước
đối với các hoạt động khảo sát, thăm ḍ, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi ḷng sông trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
Hide details for 20102010
18/2010/CT-UBND23/11/2010Attachment IconChỉ thị Về tăng cường quản lư Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
2/2010/CT-UBND05/02/2010Attachment IconChỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
Hide details for 20092009
19/2009/CT-UBND11/12/2009Attachment IconChỉ thị Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lư sử dụng pháo
UBND tỉnh
16/2009/CT-UBND01/09/2009Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
UBND tỉnh
Hide details for 20082008
5/2008/CT-UBND12/12/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.UBND tỉnh
4/2008/CT-UBND13/10/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương tŕnh xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
3/2008/CT-UBND03/10/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.UBND tỉnh
2/2008/CT-UBND09/09/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lư dự án chuyên nghiệp.UBND tỉnh
1/2008/CT-UBND17/03/2008Attachment IconChỉ thị về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
Hide details for 20072007
5/2007/CT-UBND24/08/2007Attachment IconChỉ thị về việc nâng cao hiệu lực quản lư Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
4/2007/CT-UBND24/08/2007Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008.UBND tỉnh
3/2007/CT-UBND16/08/2007Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
2/2007/CT-UBND13/08/2007Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lư tài nguyên và môi trường.UBND tỉnh
1/2007/CT-UBND09/05/2007Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
UBND tỉnh
Hide details for 20062006
34/2006/CT-UBND13/11/2006Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công tŕnh.UBND tỉnh
32/2006/CT-UBND13/10/2006Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)