CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Chỉ thị QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kư hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
47/2000/CT-UB30/12/2000Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức đón tết Tân tỵ năm 2001.UBND tỉnh
46/2000/CT-UB28/12/2000Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục duy tŕ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại.
UBND tỉnh
45/2000/CT-UB23/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
UBND tỉnh
44/2000/CT-UB21/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2001.UBND tỉnh
43/2000/CT-UB20/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.
UBND tỉnh
42/2000/CT-UB17/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2000.UBND tỉnh
41/2000/CT-UB07/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh giao nhận lưới điện Trung áp nông thôn.UBND tỉnh
40/2000/CT-UB01/11/2000Attachment IconChỉ thị về triển khai đề án củng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 Quỹ tính dụng nhân dân cơ sở yếu, kém và Quỹ tín dụng khu vực.
UBND tỉnh
39/2000/CT-UB25/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư hoạt động kinh doanh xe máy.UBND tỉnh
38/2000/CT-UB25/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và xă, phường, thị trấn. UBND tỉnh
37/2000/CT-UB03/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển các loại h́nh kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lư khu vực kinh tế NQD.
UBND tỉnh
36/2000/CT-UB02/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh. UBND tỉnh
35/2000/CT-UB25/09/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư và xử lư vi phạm để bảo vệ nguồn lợi tôm hùm.
UBND tỉnh
34/2000/CT-UB30/08/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư việc chế biến gỗ và lâm sản.UBND tỉnh
33/2000/CT-UB30/08/2000Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh trồng và chăm sóc mía nguyên liệu vụ hè thu năm 2000.
UBND tỉnh
32/2000/CT-UB30/08/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo thống kê. UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)