CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do HĐND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for HĐND tỉnhHĐND tỉnh
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
77/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về Chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
76/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2014
75/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng B́nh
74/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng B́nh
73/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015, tầm nh́n đến năm 2020
72/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2014
71/2013/NQ-HĐND 12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng B́nh năm 2014
70/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2012
69/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2014
79/NQ-HĐND11/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Ṭa án nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
78/NQ-HĐND11/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
68/2013/NQ-HĐND17/09/2013Attachment IconNghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.
67/2013/NQ-HĐND17/09/2013Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xă Ba Đồn và 06 phường trực thuộc thị xă Ba Đồn, tỉnh Quảng B́nh.
66/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2013.
65/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Xác nhận kết quả lấy phiếu tín hiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu.
64/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lăo, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất).
63/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và băi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)