CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do HĐND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for HĐND tỉnhHĐND tỉnh
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
33/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2018
32/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết về việc băi bỏ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015
của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết về điều chỉnh Chương tŕnh phát triển nhà ở tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2020
30/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
29/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng B́nh
28/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số tuyến du lịch quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh
27/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh
26/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng B́nh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
25/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa,tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 1)
24/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Băi bỏ điểm 5, phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23//2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lư đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
22/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
21/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng B́nh đến năm 2025, tầm nh́n đến năm 2040
20/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Quy định định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lư thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
19/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đăi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
18/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương tŕnh Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình
17/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án:Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng B́nh và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
16/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Tăng cường quản lư đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) thực hiện tại tỉnh Quảng B́nh
Show details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for ThườngThường
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)