CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do HĐND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for HĐND tỉnhHĐND tỉnh
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
50/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
49/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần thứ 1)
48/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
47/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
46/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng B́nh
45/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng
Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
44/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng B́nh đến 2020, định hướng đến năm 2025
43/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
42/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng B́nh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng B́nh và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
41/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đă thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
40/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí, học phí và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
39/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xă Ba Đồn (lần 2)
38/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết băi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có
tŕnh độ chuyên môn cao tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020
37/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình
36/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
35/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lư tài sản công thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
34/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xă và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Show details for Nghị quyết thườngNghị quyết thường
Show details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for ThườngThường
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)