CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do HĐND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for 20122012
57/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2013
61/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2013
60/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
59/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng B́nh
58/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lư đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
56/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng B́nh
55/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lư đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
54/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
53/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2013
52/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2011
51/NQ-HĐND05/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
50/NQ-HĐND05/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
49/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2012
48/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2
47/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đă nghỉ hưu giữ chức danh lănh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
46/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về chính sách sử dụng con em Quảng B́nh tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015
45/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2012
44/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng B́nh quản lư
43/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh, băi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
42/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lư, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác ḥa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
41/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Về công nhận năm h́nh thành tỉnh Quảng B́nh
40/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5)
39/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất)
38/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B́nh
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)