CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản khác Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Chỉ thị thườngChỉ thị thường
Show details for Công vănCông văn
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Nghị quyết thườngNghị quyết thường
Show details for Nghị địnhNghị định
Show details for QPPLQPPL
Show details for Quyết định thườngQuyết định thường
Show details for Thông báoThông báo
Hide details for ThườngThường
Show details for 20242024
Hide details for 20232023
3867/QĐ-UBND29/12/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3871/QĐ-UBND26/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3641/QĐ-UBND18/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3638/QĐ-UBND18/12/2023Attachment IconCông bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, băi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3599/QĐ-UBND14/12/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Lao động và Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng BìnhUBND tỉnh
3598/QĐ-UBND14/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3543/QĐ-UBND11/12/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3530/QĐ-UBND11/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3529/QĐ-UBND11/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3498/QĐ-UBND07/12/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Pḥng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3495/QĐ-UBND06/12/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
1830/QĐ-UBND06/07/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới, sửa đổi trong lĩnh vực Việc làm và Quản lư lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
1825/QĐ-UBND04/07/2023Attachment Icon
Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Luật sư, Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
1743/QĐ-UBND27/06/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
1718/QĐ-UBND26/06/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
1623/QĐ-UBND19/06/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
102/QĐ-BCĐ16/06/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương tŕnh Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021 - 2025UBND tỉnh
1518/QĐ-UBND12/06/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)