CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản khác Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Chỉ thị thườngChỉ thị thường
Show details for Công vănCông văn
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Nghị quyết thườngNghị quyết thường
Show details for Nghị địnhNghị định
Show details for QPPLQPPL
Hide details for Quyết định thườngQuyết định thường
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
3633/QĐ-UBND21/12/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3632/QĐ-UBND21/12/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn tŕnh, dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3631/QĐ-UBND21/12/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Pḥng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3542/QĐ-UBND15/12/2022Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3498/QĐ-UBND13/12/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3222/QĐ-UBND22/11/2022Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3207/QĐ-UBND21/11/2022Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quản lư Khu kinh tế QBUBND tỉnh
3187/QĐ-UBND18/11/2022Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3165/QĐ-UBND17/11/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lư liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh liên thông với Bộ Lao động - Thương binh và Xă hộiUBND tỉnh
3140/QĐ-UBND15/11/2022Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
3097/QĐ-UBND11/11/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3037/QĐ-UBND07/11/2022Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ Quyết định số 3984/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ pḥng, chống thiên tai tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
2859/QĐ-UBND21/10/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
2857/QĐ-UBND21/10/2022Attachment IconQuyết định Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă, thành phố Quư III năm 2022UBND tỉnh
2804/QĐ-UBND17/10/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2022 - 2025UBND tỉnh
2803/QĐ-UBND17/10/2022Attachment IconQuyết định ban hành ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2022 - 2025UBND tỉnh
2701/QĐ-UBND05/10/2022Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
2632/QĐ-UBND28/09/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
2618/QĐ-UBND27/09/2022Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)