CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản khác Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Chỉ thị thườngChỉ thị thường
Show details for Công vănCông văn
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Nghị quyết thườngNghị quyết thường
Show details for Nghị địnhNghị định
Show details for QPPLQPPL
Hide details for Quyết định thườngQuyết định thường
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
4828/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo và các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4767/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong các lĩnh vực Giáo dục dân tộc, Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Pḥng Giáo dục và Đào tạo, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4453/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Bảo trợ xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
44/2021/QĐ-UBND23/11/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lư công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lư của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
43/2021/QĐ-UBND23/11/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lư tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3734/QĐ-UBND18/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3729/QĐ-UBND17/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ ḥa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021 – 2025”UBND tỉnh
3727/QĐ-UBND17/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3642/QĐ-UBND10/11/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3592/QĐ-UBND05/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3578/QĐ-UBND04/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3556/QĐ-UBND03/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lư lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3546/QĐ-UBND01/11/2021Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc bị băi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Pḥng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng B́nhUBND tỉnh
3545/QĐ-UBND01/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
176/BCĐ01/11/2021Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3505/QĐ-UBND29/10/2021Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
3541/QĐ-UBND26/10/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng BìnhUBND tỉnh
3427/QĐ-UBND25/10/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)