CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản khác Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for QPPLQPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
63/2022/QĐ-UBND30/12/2022Attachment IconQuyết định Ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựngUBND tỉnh
62/2022/QĐ-UBND27/12/2022Attachment Icon QĐ Ban hành Quy định đảm bảo yêu cầu pḥng, chống thiên tai trong quản lư, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; khu di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn; công tŕnh pḥng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
61/2022/QĐ-UBND23/12/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhUBND tỉnh
60/2022/QĐ-UBND22/12/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụUBND tỉnh
59/QĐ-UBND13/12/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định lộ tŕnh bố trí quỹ đất, đầu tư và các chính sách ưu đăi, hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lư nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
58/2022/QĐ-UBND12/12/2022Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
57/2022/QĐ-UBND07/12/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
56/2022/QĐ-UBND07/12/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực pḥng, chống tham nhũngUBND tỉnh
54/2022/QĐ-UBND28/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định quy tŕnh, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép từ nguồn vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các Chương tŕnh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021 - 2025UBND tỉnh
52/2022/QĐ-UBND23/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn pḥng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
51/2022/QĐ-UBND21/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
50/2022/QĐ-UBND21/11/2022Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhUBND tỉnh
49/2022/QĐ-UBND18/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định số lượng, quy tŕnh xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh
48/2022/QĐ-UBND18/11/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
47/2022/QĐ-UBND11/11/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về mức độ khôi phục t́nh trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
46/2022/QĐ-UBND11/11/2022Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
45/2022/QĐ-UBND09/11/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số điều của Quy định quản lư cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnhUBND tỉnh
44/2022/QĐ-UBND09/11/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thaoUBND tỉnh
43/2022/QĐ-UBND03/11/2022Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhUBND tỉnh
42/2022/QĐ-UBND01/11/2022Attachment IconQuyết định Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
40/2022/QĐ-UBND26/10/2022Attachment IconQuyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng pḥng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
39/2022/QĐ-UBND05/10/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Thủy lợiUBND tỉnh
38/2022/QĐ-UBND21/09/2022Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018UBND tỉnh
37/2022/QĐ-UBND07/09/2022Attachment IconQĐ V/v băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhUBND tỉnh
36/2022/QĐ-UBND31/08/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh khoa học và công nghệUBND tỉnh
34/2022/QĐ-UBND24/08/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số điều, khoản của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lư, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnhUBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)