CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản khác Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Thông báoThông báo
Hide details for 20082008
1731/UBND-NC06/08/2008Attachment IconThông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.
UBND tỉnh
Hide details for 20072007
57/TB-UBND12/01/2007Attachment IconThông báo về việc bổ sung điều chỉnh phân công thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2009.
UBND tỉnh
Hide details for 20062006
1555/TB-UBND09/08/2006Attachment IconThông báo về việc đính chính Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009UBND tỉnh
987/TB-UBND01/06/2006Attachment IconThông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.UBND tỉnh
Hide details for 20052005
570/TB-UB18/04/2005Attachment IconThông báo bổ sung điều chỉnh phân công thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
UBND tỉnh
Hide details for 20042004
1032/TB-UB09/08/2004Attachment IconThông báo về việc phân công thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
UBND tỉnh
Hide details for ThườngThường
Hide details for 20242024
240/QĐ-UBND31/01/2024Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
213/QĐ-UBND29/01/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
203/QĐ-UBND29/01/2024Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
125/QĐ-UBND18/01/2024Attachment IconQuyết định Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă, thành phố Quư IV năm 2023UBND tỉnh
77/QĐ-UBND15/01/2024Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
24/QĐ-UBND08/01/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lư lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
23/QĐ-UBND08/01/2024Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
Hide details for 20232023
3867/QĐ-UBND29/12/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3871/QĐ-UBND26/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3641/QĐ-UBND18/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3638/QĐ-UBND18/12/2023Attachment IconCông bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, băi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3599/QĐ-UBND14/12/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Lao động và Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng BìnhUBND tỉnh
3598/QĐ-UBND14/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3543/QĐ-UBND11/12/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3530/QĐ-UBND11/12/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)