CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản khác Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for 20072007
3179/QĐ-UBND26/12/2007Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương tŕnh hành động của Chính phủ khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012.UBND tỉnh
2781/QĐ-UBND15/11/2007Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ văn bản quy phạm pháp luậtUBND tỉnh
2685/QĐ-UBND02/11/2007Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng B́nh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
UBND tỉnh
1982/QĐ-UBND05/09/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trong lĩnh vực kinh tế, tư pháp, văn thư lưu trữ và lĩnh vực khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.UBND tỉnh
1342/QĐ-UBND12/06/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.UBND tỉnh
1140/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động bộ máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.
UBND tỉnh
1139/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.
UBND tỉnh
1138/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đó hết hiệu lực.
UBND tỉnh
1136/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trong lĩnh vực quốc pḥng an ninh, trật tự an toàn xă hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.
UBND tỉnh
1135/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.
UBND tỉnh
1134/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, xă hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đă hết hiệu lực.
UBND tỉnh
Show details for 20062006
Show details for 20032003
Show details for 20002000
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19951995
Show details for Thông báoThông báo
Show details for ThườngThường
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)