CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Hide details for 20232023
1267/QĐ-UBND23/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhUBND tỉnh
7/NQ-HĐQL19/05/2023Attachment IconNghị quyết về đánh giá t́nh h́nh hoạt động 04 tháng đầu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp năm 2023UBND tỉnh
40/NQ-TTHĐND10/04/2023Attachment IconNghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình.HĐND tỉnh
46/2023/QĐ-UBND03/04/2023Attachment IconNghị quyếtQuy định về hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
107/NQ-HĐND31/03/2023Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn dự pḥng ngân sách Trung ương năm 2022HĐND tỉnh
118/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết thành lập Đoàn giám sát “T́nh h́nh thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2022”.HĐND tỉnh
117/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2023. HĐND tỉnh
116/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương tŕnh MTQG năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh; kéo dài nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương tŕnh MTQG năm 2022 sang năm 2023; điều chỉnh nhiệm vụ chi đă phân bổ năm 2022 tại Nghị quyết 86/NQ-HĐND ngày 9/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
115/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 đă giao tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.HĐND tỉnh
114/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
113/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua Danh mục công tŕnh, dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ.HĐND tỉnh
112/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
111/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh. HĐND tỉnh
47/2023/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh. HĐND tỉnh
46/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn dự pḥng ngân sách Trung ương năm 2022.HĐND tỉnh
45/2023/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Băi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh quy định về mức thu học phí.HĐND tỉnh
44/2023/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Sửa đổi, băi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh.HĐND tỉnh
43/2023/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng B́nh được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.HĐND tỉnh
42/2023/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, tŕnh tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)