CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
37/2011/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2012HĐND tỉnh
36/2011/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012HĐND tỉnh
35/2011/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IVHĐND tỉnh
34/2011/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xă hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xă; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và mức đóng góp Quỹ quốc pḥng - an ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnhHĐND tỉnh
33/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc chuyển đổi Trường trung học phổ thông bán công Đồng Hới sang loại h́nh Trường trung học phổ thông công lậpHĐND tỉnh
32/2011/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Về mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng B́nh quản lưHĐND tỉnh
28/2011/NQ-HĐND02/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xă, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnhHĐND tỉnh
31/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015, tầm nh́n đến năm 2020HĐND tỉnh
30/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
29/2011/NQ-HĐHD01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
27/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng B́nh năm 2012HĐND tỉnh
26/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012HĐND tỉnh
25/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2012HĐND tỉnh
24/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về phê chuẩn Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
23/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xă, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
22/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 22HĐND tỉnh
21/2011/NQ-HĐND01/12/2011Attachment IconNghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2012HĐND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)