CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
130/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2010HĐND tỉnh
129/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010
HĐND tỉnh
128/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về việc quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020
HĐND tỉnh
127/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm ḍ, khai thác,chế biến khoáng sản tỉnh Quảng B́nh đến năm 2015
HĐND tỉnh
126/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
125/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về băi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh

HĐND tỉnh
124/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng B́nh năm 2010
HĐND tỉnh
123/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2010
HĐND tỉnh
122/2009/NQ-HĐND 10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010
HĐND tỉnh
121/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2010
HĐND tỉnh
120/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2008
HĐND tỉnh
119/2009/NQ-HĐND17/07/2009Attachment IconNghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 6 tháng cuối năm 2009.HĐND tỉnh
118/2009/NQ-HĐND17/07/2009Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương tŕnh phát triển kinh tế - xă hội các xă đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
117/2009/NQ-HĐND17/07/2009Attachment IconNghị quyết về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.HĐND tỉnh
116/2009/NQ-HĐND17/07/2009Attachment IconNghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.HĐND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)