CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Hide details for 20072007
86/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2008.HĐND tỉnh
85/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.HĐND tỉnh
84/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng B́nh năm 2008.HĐND tỉnh
83/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008.HĐND tỉnh
82/2007/NQ-HĐND08/12/2007Attachment IconNghị quyết thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
81/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc thông qua đề nghị xếp loại đô thị Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B́nh là đô thị loại IVHĐND tỉnh
80/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc băi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.HĐND tỉnh
79/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
78/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010.HĐND tỉnh
77/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm ḍ, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng B́nh đến năm 2015.HĐND tỉnh
76/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008.HĐND tỉnh
75/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2008.HĐND tỉnh
74/2007/NQ-HĐND07/12/2007Attachment IconNghị quyết về thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xă, phường, thị trấn.HĐND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)