CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Hide details for 20062006
67/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về Chương tŕnh xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007
HĐND tỉnh
66/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2007HĐND tỉnh
65/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xă, phường, thị trấn
HĐND tỉnh
64/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về phương án thực hiện lộ tŕnh tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với
Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
63/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng B́nh năm 2007 HĐND tỉnh
62/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007HĐND tỉnh
61/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
60/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2005HĐND tỉnh
59/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về băi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
HĐND tỉnh
58/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007HĐND tỉnh
57/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2007HĐND tỉnh
56/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)