CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
223/NQ-TTHĐND21/12/2022Attachment IconNghị quyết về chương tŕnh giám sát năm 2023 của TTHĐND tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
106/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng B́nh khóa XVIII.HĐND tỉnh
105/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Quảng B́nh. HĐND tỉnh
103/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
102/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. HĐND tỉnh
100/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xă hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
99/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 02 chương tŕnh mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng Nông thôn mới.HĐND tỉnh
97/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng B́nh HĐND tỉnh
96/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.HĐND tỉnh
94/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). ( Nhờ VT UBND các huyện, thị, thành phố chuyển 01 bản đến TTHĐND cùng cấp. Xin cảm ơn!)HĐND tỉnh
88/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2023.HĐND tỉnh
41/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng B́nh (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND). HĐND tỉnh
104/NQ-HĐND10/10/2022Attachment IconNghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.HĐND tỉnh
62/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh. HĐND tỉnh
60/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và thông quan kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư.HĐND tỉnh
56/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguôn vốn tỉnh quản lư.HĐND tỉnh
54/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyê hải- Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng B́nh sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. HĐND tỉnh
24/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
23/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gđ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
22/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh. HĐND tỉnh
21/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết v/v quy định mức thu và sửa đổi tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
3/NQ-HĐQL 25/04/2022Attachment IconNghị quyết về việc đánh giá t́nh h́nh hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. UBND tỉnh
47/2023/QĐ-UBND24/03/2022Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh.HĐND tỉnh
52/NQ-HĐND07/01/2022Attachment IconNghị quyết về chương tŕnh giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉHĐND tỉnh
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)