CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
15/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2017HĐND tỉnh
14/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lăo,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 1)
HĐND tỉnh
13/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
12/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)HĐND tỉnh
11/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)
HĐND tỉnh
10/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
HĐND tỉnh
9/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconBan hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách
tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
HĐND tỉnh
18/NQ-HĐND24/10/2016Attachment Iconnghị quyết về Chương tŕnh giám sát
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
HĐND tỉnh
17/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng công viên
vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới
HĐND tỉnh
16/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xă Nhân Trạch, huyện Bố Trạch
HĐND tỉnh
15/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lăo mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chí đô thị loại IVHĐND tỉnh
14/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNhjij quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chí đô thị loại IVHĐND tỉnh
8/2016/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động
của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
7/2016/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và băi bỏ Quỹ quốc pḥng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
12/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND tỉnh
11/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xă, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới
HĐND tỉnh
6/2016/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016HĐND tỉnh
5/2016/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có tŕnh độ chuyên môn cao tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020HĐND tỉnh
4/2016/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
3/2016/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng TrạchHĐND tỉnh
2/2016/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lư tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng B́nhHĐND tỉnh
1/2016/NQ-HĐND24/06/2016Attachment IconQuyết định về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng B́nh thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)