CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
121/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
HĐND tỉnh
120/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 6)HĐND tỉnh
119/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách sử dụng con em Quảng B́nh tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 ban hành tại Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
HĐND tỉnh
118/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết Về việc giao tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
117/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 5 năm (2016 - 2020)
HĐND tỉnh
116/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016
HĐND tỉnh
115/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sö dông khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
HĐND tỉnh
114/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
113/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng B́nh năm 2016
HĐND tỉnh
112/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh
HĐND tỉnh
111/2015/NQ-HĐND10/12/2015Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2016
HĐND tỉnh
110/2015/NQ-HĐND10/12/2015Attachment IconNghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020
HĐND tỉnh
109/2015/NQ-HĐND10/12/2015Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2014
HĐND tỉnh
108/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)
HĐND tỉnh
107/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconNghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
106/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconNghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lư, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác ḥa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
105/2015/NQ-HĐND17/07/2015Attachment IconNghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2015
HĐND tỉnh
104/NQ-HĐND16/07/2015Attachment IconNghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND tỉnh
103/NQ-HĐND16/07/2015Attachment IconNghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND tỉnh
Show details for 20142014
Show details for 20132013


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)