CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
102/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
HĐND tỉnh
100/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2015 - 2019
HĐND tỉnh
99/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
98/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng B́nh năm 2015
HĐND tỉnh
95/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2015
HĐND tỉnh
94/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015
HĐND tỉnh
93/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh, băi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
92/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2015
HĐND tỉnh
91/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2013
HĐND tỉnh
89/2014/NQ-HĐND15/07/2014Attachment IconNghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xă hội năm 2014
HĐND tỉnh
88/2014/NQ-HĐND15/07/2014Attachment IconNghị quyết Thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
87/2014/NQ-HĐND15/07/2014Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020
HĐND tỉnh
86/2014/NQ-HĐND15/07/2014Attachment IconNghị quyết về việc quy định mức thu phí sử dụng bến băi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng B́nh và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí
HĐND tỉnh
85/2014/NQ-HĐND15/07/2014Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh lộ tŕnh và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới
HĐND tỉnh
1/2016/NQ-HĐND24/06/2014Attachment IconNghị quyết về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng B́nh thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)