CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Hide details for 20242024
14/2024/QĐ-UBND03/07/2024Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lư và sử dụng các Quỹ quay ṿng vốn thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu v́ lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới (Dự án ADB) và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án WB) Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnhUBND tỉnh
13/2024/QĐ-UBND10/06/2024Attachment IconQuyết định băi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
UBND tỉnh
12/2024/QĐ-UBND31/05/2024Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
11/2024/QĐ-UBND30/05/2024Attachment IconQuyết định về việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
10/2024/QĐ-UBND23/05/2024Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
9/2024/QĐ-UBND22/05/2024Attachment IconQuyết định Băi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Quảng B́nh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
UBND tỉnh
8/2024/QĐ-UBND10/05/2024Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lư, chăm sóc công tŕnh ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
7/2024/QĐ-UBND05/04/2024Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tŕnh tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
6/2024/QĐ-UBND01/04/2024Attachment IconQuyết định băi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
5/2024/QĐ-UBND01/04/2024Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phát triển, quản lư và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4/2024/QĐ-UBND 12/03/2024Attachment IconQuyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3/ 2024/QĐ-UBND04/03/2024Attachment IconQuyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ pḥng, chống thiên tai tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
2/2024/QĐ-UBND27/02/2024Attachment IconQuyết định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)