CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
25/2010/QĐ-UBND31/12/2010Attachment Icon Quyết định V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
22/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
21/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
20/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
19/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
18/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố
UBND tỉnh
17/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011 cho các Doanh nghiệp, các Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh
UBND tỉnh
16/2010/QĐ-UBND15/12/2010Attachment IconQuyết định V/v Thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
15/2010/QĐ-UBND02/12/2010Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
14/2010/QĐ-UBND30/11/2010Attachment IconQuyết định Quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại Trạm Y tế tuyến xă UBND tỉnh
13/2010/QĐ-UBND22/11/2010Attachment IconQuyết định Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015
UBND tỉnh
12/2010/QĐ-UBND22/11/2010Attachment IconQuyết định V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng B́nh năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước
UBND tỉnh
11/2010/QĐ-UBND22/11/2010Attachment IconQuyết định Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước
UBND tỉnh
10/2010/QĐ-UBND22/11/2010Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư Nhà nước về chất lượng công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
9/2010/QĐ-UBND16/08/2010Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lư, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xă hội, tổ chức chính trị xă hội - nghề nghiệp, tổ chức xă hội, tổ chức xă hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)