CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
36/2009/QĐ-UBND28/12/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
35/2009/QĐ-UBND22/12/2009Attachment IconQuyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020
UBND tỉnh
34/2009/QĐ-UBND20/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020
UBND tỉnh
33/2009/QĐ-UBND20/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm ḍ, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng B́nh đến năm 2015
UBND tỉnh
32/2009/QĐ-UBND20/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
29/2009/QĐ-UBND15/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008
UBND tỉnh
28/2009/QĐ-UBND15/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc băi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
27/2009/QĐ-UBND03/12/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
26/2009/QĐ-UBND03/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
25/2009/QĐ-UBND23/11/2009Attachment IconQuyết định Về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
24/2009/QĐ-UBND30/09/2009Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lư và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đăi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
23/2009/QĐ-UBND30/09/2009Quyết định về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công tŕnh (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tŕnh) các công tŕnh xây dựng từ nguồn vốn ngân sáchUBND tỉnh
23/2009/QĐ-UBND30/09/2009Attachment IconQuyết định Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tŕnh)các công tŕnh xây dựng từ nguồn vốn ngân sách
UBND tỉnh
22/2009/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)