CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Hide details for 20062006
63/2006/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconQuyết định về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2007.UBND tỉnh
62/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh.UBND tỉnh
61/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ, điều chỉnh và quy định mới một số mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
60/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án thực hiện lộ tŕnh tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
59/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lư biên giới lănh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
58/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconV/v Ban hành Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lư công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
57/2006/QĐ-UBND21/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lư và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
56/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định về việc "Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố"UBND tỉnh
55/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2007 - 2010 tỉnh Quảng B́nh.UBND tỉnh
54/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2007 - 2010.UBND tỉnh
53/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020.UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)